Sivis

Hyvät kokouskäytännöt yhdistystoiminnassa

Vakiintuneet kokouskäytännöt auttavat onnistuneen kokouksen järjestämisessä. Sivuiltamme löydät tarpeellisen tiedon kokouksista yhdistystoiminnassa, hyviä käytännön vinkkejä muun muassa etäkokousten järjestämiseen sekä paljon erilaista materiaalia kokousten tueksi.

Ajankohtaista

Mikroyhdistysten tilinpitoon kevennyksiä valtioneuvoston asetuksella

Yhdistyslain muutokseen liittyvä valtioneuvoston asetus 887/2023 mikroyhdistysten kevennetystä tilinpidosta astui voimaan 30.6.2023.

Tutustu lain keskeisimpiin muutoksiin

Ajankohtaista:

Yhdistyslaki muuttuu 8.2.2023

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen 200/2022 vp yhdistyslain muuttamisesta perjantaina 13.1.   ja presidentti hyväksyi esityksen perjantaina 3.2. Laki astui voimaan 8.2.2023.

Lue lisää muutoksista

Kokouksen luonteen vaikutus kokouskäytäntöihin

Kokoukset ovat aina myös viestintää ja vuorovaikutusta. Kokouksissa on kommunikoitava niin, että tulee ymmärretyksi ja kuuntelee myös toisten näkemyksiä. Kaikilla osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa, mutta vain julkituotu mielipide vaikuttaa kokouksen päätökseen. Yhdistyksen kokouksissa on tärkeää mahdollisimman avoin ja keskusteleva ilmapiiri.

Lue lisää eri kokoustyypeistä

Resurssit ja toiminta-ajatus antavat pohjaa päätöksenteolle

Jos näitä päätöksenteon lähtökohtia ei huomioida, yhdistyksen toiminta-ajatus hukkuu helposti yksittäisten pienten ja suurten asioiden viidakkoon. Omien resurssien sekä toiminta-ajatuksen huomioiminen päätöksenteossa auttaa tekemään valintoja ja asettamaan asioita tärkeysjärjestykseen. Asioista päätettäessä on myös tärkeä muistaa miettiä, kuinka ja milloin asiat toteutetaan käytännössä. Vastuun jakaminen on olennainen osa yhdistyksen päätöksentekoa.

Kuinka valmistautua kokoukseen?