Sivis

Hyvät kokouskäytännöt yhdistystoiminnassa

Vakiintuneet kokouskäytännöt auttavat onnistuneen kokouksen järjestämisessä. Sivuiltamme löydät tarpeellisen tiedon kokouksista yhdistystoiminnassa, hyviä käytännön vinkkejä muun muassa etäkokousten järjestämiseen sekä paljon erilaista materiaalia kokousten tueksi.

Ajankohtaista:

Yhdistyslain muutosesitys: etäosallistuminen, kokouspaikattomuus ja ennakkoilmoittautuminen

Hallitus antoi 21.4.2022 eduskunnalle esityksen yhdistyslain muuttamisesta. Lakimuutos vakiinnuttaisi etäosallistumisen osalta korona-aikaista poikkeamislainsäädäntöä.

Lue lisää

Kokouksen luonteen vaikutus kokouskäytäntöihin

Kokoukset ovat aina myös viestintää ja vuorovaikutusta. Kokouksissa on kommunikoitava niin, että tulee ymmärretyksi ja kuuntelee myös toisten näkemyksiä. Kaikilla osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa, mutta vain julkituotu mielipide vaikuttaa kokouksen päätökseen. Yhdistyksen kokouksissa on tärkeää mahdollisimman avoin ja keskusteleva ilmapiiri.

Lue lisää eri kokoustyypeistä

Resurssit ja toiminta-ajatus antavat pohjaa päätöksenteolle

Jos näitä päätöksenteon lähtökohtia ei huomioida, yhdistyksen toiminta-ajatus hukkuu helposti yksittäisten pienten ja suurten asioiden viidakkoon. Omien resurssien sekä toiminta-ajatuksen huomioiminen päätöksenteossa auttaa tekemään valintoja ja asettamaan asioita tärkeysjärjestykseen. Asioista päätettäessä on myös tärkeä muistaa miettiä, kuinka ja milloin asiat toteutetaan käytännössä. Vastuun jakaminen on olennainen osa yhdistyksen päätöksentekoa.

Kuinka valmistautua kokoukseen?