Sivis

Etäkokoukset

Etäkokous mahdollistaa osallistumisen kokoukseen fyysisesti eri paikasta. Reaaliaikainen etäkokous järjestetään esimerkiksi videovälitteisesti erilaisilla työvälineillä, kuten Microsoft Teams tai Google Meet. Etäkokouksen valmisteluissa onkin tärkeää ottaa huomioon, että kaikki osallistujat osaavat ja pääsevät käyttämään kokouksessa vaadittavaa tekniikkaa, jolloin kokouksessa ei kulu aikaa muihin kuin asialistalla oleviin asioihin.

Etäkokouksen valmistelut

Etäkokoukseen kannattaa valmistautua ennakkoon, jotta kokousaikaa ei kulu suotta esimerkiksi tekniikan testaamiseen.

Tutustu kokousvalmisteluihin

Työvälineet

Helpoimmillaan etäkokous voidaan toteuttaa matkapuhelimella tai Whatsapp-sovelluksen avulla. Käytössä on myös paljon erilaisia maksuttomia ja maksullisia kokousalustoja.

Tutustu työvälineisiin

Sähköinen äänestys

Käytössä on paljon erilaisia ratkaisuja, joilla sähköisen äänestyksen järjestäminen on mahdollista.

Lisää sähköisestä äänestyksestä