Sivis

Sähköinen äänestys

Yhdistyksen etäkokouksessa voidaan toteuttaa sähköinen äänestys. Sitä varten yhdistyksen on hyväksyttävä äänestys- ja vaalijärjestys, johon on otettava tarvittavat äänestystä ja vaalia koskevat Yhdistyslain säännöksiä ja yhdistyksen sääntöjä täydentävät määräykset.

Kesäkuun 2021 loppuun asti voimassa oleva Poikkeamislaki yhdistyslaista (677/2020) ja sitä jatkava 27.4.2021 eduskunnassa hyväksytty poikkeamislaki (voimassa 30.6.2022 asti) määräävät, että yhdistyksen hallitus voi sallia etäosallistumisen kokouksiin ja sähköisen äänestämisen niissä, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. Käytössä on paljon erilaisia ratkaisuja, joista osa mahdollistaa suljetun äänestyksen ja osa toteutetaan erilaisilla kyselylomakkeilla.

Sähköisen äänestyksen mahdollistavat järjestelmät

Etäkokousten yleistyessä myös sähköisiä äänestyksiä mahdollistavien järjestelmien ja sovellusten käyttö yleistyy. Alle on kerätty esimerkkejä erilaisiin tarpeisiin vastaavista sähköisistä järjestelmistä ja sovelluksista. Suosittelemme olemaan yhteydessä suoraan palveluntarjoajiin tutustuaksenne erilaisiin ratkaisuihin ja palveluiden hinnoitteluun. Olemme keränneet esimerkkejä myös muista palveluista, joiden kautta voi järjestää äänestyksiä.

Suljetun äänestyksen mahdollistavia ratkaisuja

Election Buddy: Englanninkielinen sovellus, joka mahdollistaa suljetun äänestyksen.

Election Runner: Englanninkielinen sovellus, joka mahdollistaa suljetun äänestyksen.

Elisa Dialogi-palvelu: Elisa Dialogin käyttöön tarvitaan selaimen ja internet-yhteyden lisäksi Elisalta saadut käyttäjätunnukset. Lähetettävän äänestyksen pystyy luomaan muutamassa minuutissa valitsemalla kohderyhmän omasta asiakasrekisteristäsi, joka on valmiiksi viety palveluun, kirjoittamalla viestin ja lähettämällä sen. Äänestäminen tapahtuu tekstiviestillä.

eVaalit: Sähköinen vaalipalvelu, jolla voi hoitaa rinnakkain sekä postiäänestyksen että sähköisen äänestyksen. Yhteyksissä käytetään SSL-suojattuja yhteyksiä ja kaikki tietoliikenne on näin salatussa muodossa. Äänestyssivut laaditaan erikseen kutakin vaalia varten palveluna, jolloin vaali näyttäytyy äänestäjille yksilöllisenä juuri heidän järjestölleen tehtynä vaalina.

Kehätiedon Kilta Vaalit: Sähköpostitse saadulla salasanalla äänestäjät pääsevät sisään järjestelmään suorittamaan äänestystä. Järjestelmä mahdollistaa mm. ehdokasluettelon vahvistamisen, äänioikeutettujen vahvistamisen, lyhyen ehdokasesittelyn sekä luo raportit äänestysten tuloksista (äänestystulokset ja -aktiivisuus, äänestäneet ja ei-äänestäneet, ehdokasluettelo).

Neomeet: Yhdistyksille ja osakeyhtiöille suunnattu kokousalusta sopii sääntömääräisiin hybridi- ja etäkokouksiin. Sovellus sisältää kokoustoimintoja, esim. esityslistan laatiminen, kokouskutsujen lähetys, kokoukseen ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkastus, esityslistan kommentointi etukäteen, suljettu tai avoin äänestys, ääntenlaskenta, pöytäkirjan tarkastus, sekä pöytäkirjan allekirjoitus vahvalla tunnistautumisella. Sovellus huomioi myös fyysisesti paikalla vailla älylaitteita olevat osallistujat.

OpaVote: Englanninkielinen sovellus, joka mahdollistaa suljetun äänestyksen.

ProspectumLIVE: Järjestelmän kautta voi lähettää kokouksen osallistujille henkilökohtaisen linkin, jota klikkaamalla he kirjautuvat kokoukseen internet-selaimella. On mahdollista liittyä kokouksen videolla, esittää kysymyksiä (chat) ja äänestää. Äänestyksistä syntyy tulos admin-palveluun, josta kokouksen ääntenlaskijat voivat todentaa äänestystuloksen. Henkilöillä voi olla eri äänimäärät esim. valtakirjoihin perustuen. Palvelu on käytettävissä myös mobiililaitteilla (paikalla olijat).

Surveypal: Mahdollistaa suljetun äänestämisen ja äänten painottamisen. Jokaiselle äänioikeutetulle lähetään henkilökohtainen linkki sähköpostitse, jonka kautta voi äänestää yhden kerran.

Viilu: Taloyhtiöille suunnattu kokous- ja äänestyspalvelu, joka toimii myös yhdistyspuolella. Linkillä tai henkilökohtaisella tunnuksella pääsee osallistumaan kokoukseen tietokoneella, mobiililaitteella tai tavallisella puhelinsoitolla. Järjestelmällä voi toteuttaa suljettuja ja avoimia äänestyksiä kokouksen aikana ja se huomioi tarvittaessa eri äänimäärät ja valtakirjat. Äänestysten tulokset ovat heti käytettävissä äänestyksen sulkeuduttua.

Vote by Hejmo: Selainpohjainen järjestelmä hallitsee monet erilaiset äänestystavat, ja mahdollistaa esimerkiksi äänileikkureiden ja valtuutuksien käytön, sekä kokouspaikalla äänestämisen. Palvelusta voidaan lähettää kutsut osallistujille sähköpostitse. Kutsuun voidaan sisällyttää tekstiä, esityslista ja linkki etäkokoukseen. Jokainen osallistuja saa kutsun mukana uniikin kirjautumislinkin ja -koodin, joilla osallistujat voidaan tunnistaa. Lisäpalveluna on mahdollista käyttää myös vahvaa tunnistautumista. Äänestysten tiedot jäävät talteen järjestelmään myöhempää käyttöä varten.

Votech: Kokous toteutetaan järjestöäsi varten perustetussa kokoussivustossa, jonka ulkoasu kustomoidaan toiveidesi ja brändisi mukaan. Kokoukseen pääsee pankkitunnistautumisen, salasanakirjautumisen tai julkisen verkkolinkin kautta. Äänivaltaiset edustajat osallistuvat kokoukseen MS Teamsin tai Zoomin kautta. Osallistujat saavat puhe-, chatti- ja äänestysoikeuden kokoukseen.

Äänestyskoppi: Palvelu, joka mahdollistaa suljettujen lippuäänestysten järjestämiseen niin, että vaalisalaisuus säilyy. Vain äänioikeutetut osallistuvat ja järjestelmä varmistaa, ettei kukaan pääse äänestämään useampaa kertaa.

Muut äänestyksen mahdollistavat ratkaisut 

Jos suljettu äänestys ei ole välttämätön, äänestykseen voi käyttää myös erilaisia kyselylomakkeita.

Zoom Poll: Zoomissa voi luoda äänestyksiä käyttämällä Poll-kyselytoimintoa. Äänestysvaihtoehdot voi tehdä etukäteen tai kokouksen aikana. Kokouksessa voi järjestää useampia äänestyksiä luomalla jokaiselle äänestykselle oman kyselyn. Yhteen kokoukseen voi luoda maksimissaan 25 kyselyä/äänestystä. Vain alkuperäisellä kokoushuoneen luojalla (host) on oikeus kyselytoimintoon ja kokoukseen tai webinaariin luotuihin kyselyihin.

Teams Forms: Teamsin käyttäjä voi käyttää äänestyksen Teamsin Forms-lomakkeita. Äänestyslomaketta voi jakaa vastaamista varten esim. linkillä, QR-koodilla tai sähköpostilla. Vastaaminen on mahdollista nimellä tai nimettömästi, kirjautumalla tai ilman kirjautumista. Vastaukset näkyvät omalla välilehdellään ja ne saa halutessaan Exceliin. Vastaukset voi myös jakaa suoraan julkisella tarkastelulinkillä.

Howspace: Järjestelmän avulla on mahdollista luoda äänestyksiä.

Webropol: Äänestyslomake vaihtoehtoineen luodaan Webropolissa ja äänestys tapahtuu sähköpostiosoitteeseen lähetetyn henkilökohtaisen linkin lautta. Webropolilla on mahdollista järjestää suljettu äänestys ja järjestelmä sallii myös äänten painottamisen. Lisää tietoa täältä.

Mentimeter: Järjestelmällä voi tehdä esimerkiksi Power Point -esityksen, johon voi liittää erilaisia toiminnallisia osioita kuten esimerkiksi äänestyksen. Äänestykseen pääsee osallistumaan koodin kautta.

Google Forms: Äänestämiseen voi käyttää Google Forms -kyselyalustaa. Linkin lomakkeeseen voi jakaa esimerkiksi etäkokouksen chatissa tai sähköpostitse.

Survey Monkey: Palvelu mahdollistaa äänestämisen kyselylomaketta käyttämällä.

KyselyNetti: Voit luoda verkossa äänestyslomakkeen ja jakaa linkin osallistujille esimerkiksi sähköpostilla. On myös mahdollista lähettää osallistujille henkilökohtaistettu massakutsu.