Sivis

Kokouksen järjestäminen

Toimivaa kokousta edeltää aina huolelliset valmistelut, jotka kuuluvat kokouksen koollekutsujalle. Koollekutsuja myös avaa kokouksen ja tämän jälkeen kokous etenee tietyssä järjestyksessä. Kokouksessa valitaan toimihenkilöt sekä suoritetaan usein äänestys tai henkilöasioissa vaali. Kokouksen tärkeimmät tavoitteet ovat yhteisymmärryksen luominen päätösasioista ja päätösten hyvä ja selkeä muotoilu.

Kokousvalmistelut

Kokouksen valmistelut kuuluvat luonnollisesti kokouksen koollekutsujalle. Ennen kokousta on hyvä huolehtia tiedottamisesta ja käytännön järjestelyistä, kuten kokoustilan varaamisesta sekä mahdollisista tarjoiluista.

Lue lisää valmisteluista
Kokous

Kokouksen kulku

Kokouksen avaa kokouksen koollekutsuja ja tämän jälkeen valitaan toimihenkilöt ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Sen jälkeen sovitaan menettelytavat ja hyväksytään asialista.

Tutustu kokouksen kulkuun

Äänestys

Äänestystoimitukseen liittyviä asioita ovat ääntenlaskijoiden valinta, äänestystavan valinta, varsinaisen äänestystoimituksen läpivienti ja erilaiset äänestysjärjestykset.

Näin toteutat äänestyksen

Toimihenkilöt

Kokouksen toimihenkilöitä ovat puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Lue lisää toimihenkilöistä