Sivis

Kokoukset yhdistystoiminnassa

Yhdistystoiminnassa vaikutetaan tärkeiksi koettuihin asioihin. Koska yhdistyksessä toimitaan yhdessä toisten samoista asioista kiinnostuneiden kanssa, tarvitaan päätöksentekoa yhdistyksen linjauksista, valinnoista, tavoitteista, taloudesta ja monista muista tärkeistä asioista. Kokoukset ovat yhdistyksen päätöksentekopaikkoja, joissa jäsenet pääsevät kertomaan oman mielipiteensä ja kuulemaan muiden mielipiteitä yhdessä päätettävistä asioista.

Vakiintuneet kokouskäytännöt antavat ohjeita kokouksen onnistuneeseen toteuttamiseen. Kokoustekniikan tarkoitus on toimia välineenä päätöksenteossa, se ei ole tavoite sinänsä. Kun tavoitteena on konkreettinen päätös, vakiintuneet kokouskäytänteet auttavat päätöksenteossa. Kun tavoitteena on ideoida uutta, kannattaa suosia dialogia ja yhteistoiminnallisia menetelmiä.

Kokoustyypit

Yhdistysten toimintaan liittyvät kokoukset voidaan jaotella esimerkiksi yhdistyksen perustamiskokoukseen, sääntömääräisiin kokouksiin, hallituksen ja johtokunnan kokouksiin sekä työryhmien ja valiokuntien kokouksiin.

Tutustu kokoustyyppeihin

Kokousmenetelmät

Valitse kokoukseen parhaiten soveltuva kokousmenetelmä ja pidä samalla kokouksen tavoite selkeänä.

Tutustu menetelmiin

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen perustavassa kokouksessa laaditaan yhdistyksen säännöt. Säännöistä on hyvä olla luonnos jo ennen kokousta ja kokouksessa ne sitten esitellään ja hyväksytään.

Lue lisää säännöistä