Sivis

Yhdistyksen perustamiskokous

Yhdistyksen perustamisen lähtökohtana on joukko ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet tietyn asian harrastamisesta tai jotka haluavat yhdessä edistää hyväksi katsomiaan pyrkimyksiä. Ennen yhdistyksen perustavaa kokousta on tämän ydinjoukon valmisteltava muun muassa luonnos perustamiskirjasta ja säännöistä sekä ehdotus yhdistyksen toimintatavoista.

Yhdistyksen perustamisen valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheeseen kuuluvat seuraavat tehtävät:

 • luonnoksen laatiminen perustamiskirjasta ja säännöistä
 • ehdotus yhdistyksen toimintatavoista
 • ensimmäisen vuosikokouksen valmisteleminen (toimintasuunnitelma, virkailijat)

Valmisteluvaiheessa on hyvä tutustua erilaisiin yhdistyksen sääntömalleihin, joita saa Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta. Jos perustettava yhdistys tulee olemaan osa isompaa järjestöä, on kattojärjestöllä todennäköisesti olemassa omat mallisäännöt. Tässä vaiheessa on hyvä käydä keskustelua myös yhdistyksen toimintatavoista ja ensimmäisenä toimintavuonna toteutettavista asioista. Samoin on hyvä selvittää, ketkä voivat ottaa vastuuta hallituksen puheenjohtajana ja sihteerinä. Näin asiat sujuvat helpommin varsinaisessa perustavassa kokouksessa.

Perustamiskokouksen kulku

Yhdistyksen perustamisesta on tehtävä perustamiskirja, jossa vähintään kolme yksityistä henkilöä tai oikeushenkilöä allekirjoituksellaan ilmoittaa perustavansa kyseisen yhdistyksen, liittyy yhdistyksen jäseneksi ja hyväksyy yhdistyksen säännöt.

Perustamiskirjan allekirjoittamisen jälkeen pidetään käytännössä samassa tilaisuudessa heti yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous. Tämän jälkeen yhdistys voidaan haluttaessa ilmoittaa rekisteriin.

Yhdistyksen perustavassa kokouksessa käsitellään seuraavat päätösasiat soveltuvin osin:

 • päätös yhdistyksen perustamisesta
 • päätös rekisteröinnistä
 • päätös keskusjärjestöön liittymisestä
 • yhdistyksen säännöt
 • toimintasuunnitelma
 • jäsenmaksu
 • talousarvio
 • puheenjohtajan vaali
 • hallituksen muiden jäsenten vaali
 • tilintarkastajien vaali

Käytännössä perustamiskokous etenee seuraavasti:

 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen perustamiseen aktiivisesti osallistunut henkilö esittelee perustettavan yhdistyksen taustoja ja tavoitteita.
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
 3. Esityslistan hyväksyminen
  Kokouksen osanottajille on hyvä jakaa esityslista.
 4. Yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen
  Sääntöluonnos esitellään ja siihen tutustutaan pykälä pykälältä.
 5. Yhdistyksen perustaminen
  Aiemmin kirjoitettu perustamiskirja allekirjoitetaan. Säännöt laitetaan perustamiskirjan liitteeksi. Tämän jälkeen käsiteltävät asiat ovat uuden yhdistyksen ensimmäisen vuosikokouksen asioita ja tämä on syytä todeta.
 6. Ensimmäisen toimintavuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen
 7. Yhdistyksen jäsenmaksujen määrääminen
 8. Ensimmäisen talousarvion hyväksyminen
 9. Yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen ja mahdollisten varajäsenten valitseminen
 10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
 11. Muut asiat
 12. Kokouksen päättäminen