Sivis

Opintokeskus Sivis

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen järjestöjen oppilaitos, joka järjestää ja toteuttaa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa erityisesti aktiivista kansalaisuutta ja järjestötoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa edistävää koulutusta ja siihen liittyviä materiaaleja. Sivis toteuttaa myös kaikille järjestötoimijoille avoimia koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia.

Sivis tukee ja kehittää 78 valtakunnallisen jäsenjärjestönsä koulutustoimintaa. Järjestöjen koulutuksen kautta Sivis tukee elinikäistä oppimista, kansalaisten aktiivisuutta, kestävää elämää ja yhteiskunnan toimintaa.

Lukuvinkit

Löydä hyödyllistä luettavaa yhdistystoimintaan ja kokousten järjestämiseen liittyen.

Katso vinkit

Mallipohjat

Katso valmiit mallit muun muassa esityslistasta, kokouskutsusta, pöytäkirjasta ja kokousmuistiinpanoista.

Tutustu malleihin

Verkkomateriaalit

Opintokeskus Siviksen sivuilta löydät paljon yhdistystoimintaan ja järjestöalaan liittyvää materiaalia, kuten artikkeleja, webinaareja sekä kuvia ja videoita.

Tutustu materiaaleihin