Sivis

Verkkomateriaalit

Opintokeskus Siviksen sivuilta löydät paljon yhdistystoimintaan ja järjestöalaan liittyvää materiaalia, kuten artikkeleja, webinaareja sekä kuvia ja videoita.

Verkkomateriaalit vapaassa käytössä

Yksityishenkilöt sekä Siviksen taloudellista tukea saavat opiskeluryhmät voivat käyttää julkaisuja ja verkko-oppimateriaalejamme opiskeluunsa vapaasti. Siviksen nimi tulee mainita aina oppimateriaaliin viitatessa tai materiaaliin johtavan linkin yhteydessä.

Käsivarsi ja kirjoitusvälineitä pöydällä.

Mallipohjat

Katso valmiit mallit muun muassa esityslistasta, kokouskutsusta, pöytäkirjasta ja kokousmuistiinpanoista.

Katso mallipohjat

Lukuvinkkejä

Täältä löydät hyödyllistä luettavaa, jota suosittelemme yhdistystoimintaan ja kokousten järjestämiseen liittyen.

Katso vinkit