Sivis

Yhdistyslakimuutos astui voimaan heinäkuun alussa

Laki Yhdistyslain muuttamisesta (663/2022) hyväksyttiin eduskunnassa 8.7. ja se astui voimaan 11.7.2022. Lakimuutos vakiinnuttaa korona-aikaista poikkeamislainsäädäntöä koskien etäosallistumista yhdistyksen kokouksiin.

Lakimuutoksen myötä yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää etäosallistumisen sallimisesta yhdistyksen kokoukseen, jollei tätä ole yhdistyksen säännöissä rajoitettu tai kielletty. Tämä koskee ns. hybridikokouksia, joihin osallistuminen on mahdollista myös paikan päällä.   

Laki mahdollistaa myös uutena kokousmuotona ilman kokouspaikkaa pidettävät yhdistyksen kokoukset. Kokonaan etäkokouksena toteutuva yhdistyksen kokous olisi mahdollinen yhdistyksen hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokous on järjestettävä tai voidaan järjestää näin. Etäosallistumisen järjestämisen edellytyksenä on myös aina se, että etäosallistujienkin osalta osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää kokouspaikalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.  

Jos kokoukseen voi osallistua etänä tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava tällaisen osallistumisen edellytyksistä, osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen liittyvistä jäsenen puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä. 

Lakimuutos mahdollistaa sen, että yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Jäsenellä on oikeus osallistua kokonaan etänä toteutettavaan yhdistyksen kokoukseen vain, jos hän on ilmoittanut osallistuvansa näin ja kutsussa on mainittu tällaisen yhdistykselle ilmoitettavan osallistumistavan sitovuudesta. 

Syksyn 2022 aikana tulee uusi hallituksen esitys eduskuntaan yhdistyslain muuttamiseksi. Se sisältää muutosehdotuksia, joita on työstetty oikeusministeriön Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla – työryhmässä.

Työryhmän lausuntotiivistelmä (valtioneuvosto.fi)