Sivis

Lukuvinkit

Täältä löydät hyödyllistä luettavaa, jota suosittelemme yhdistystoimintaan ja kokousten järjestämiseen liittyen.

 • Allianssin, Sosten ja Valon Yhdistyksen hyvä hallintotapa -suositus
 • Falkinger Ann: Nainen neuvottelee. Tietosanoma. Jyväskylä 2002
 • Huhtinen Pirkko: Näkökulmia neuvotteluihin ja palavereihin. Aaltospaino 2002
 • Kopakkala Aku: Porukka, jengi, tiimi – ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Edita 2005
 • Koski Reetta ja Kortesuo Katleena: Kokousten seitsemän kuomemansyntiä. Paranna palavereitasi. Talentum 2012
 • Lihavainen Lea (toim.) Vaikuttava yhdistys Opintotoiminnan Keskusliitto 2003
 • Loimu Kari: Johda yhdistyksesi menestykseen – puheenjohtajan käsikirja WSOY 2005
 • Loimu Kari: Yhdistystoiminnan käsikirja, WSOYpro 2013
 • Lybeck Jari (toim.) Arkistot yhteiskunnan toimiva muisti. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen opas. Arkistolaistos 2006
 • Mustajoki Arto: Väärinymmärryksiä. Gaudeamus 2020
 • Neuvonen Markus: Päätä viisaasti. Talentum 2014
 • Rauhala Ilona: Keskustelun voima. Otava 2020
 • Riitesuo Risto: Yhdistyksen kokousmenettely, Talentum 2004
 • Paasolainen Seppo, Yhdisyksen hallituksen pelisäännöt. Yhteistyösopimuksella tuloksiin. ProTaito.
 • Patentti- ja rekisterihallitus, yhdistysrekisteri
 • Suomen Latu: Ohjeet etäkokouseen osallistumiseen
 • Torkki Juhana: Neuvotteluvalta WSOY 2019
 • Torkki Juhana: Puhevalta WSOY 2006
 • Yhdistyksen hyvä hallinto, WSOYpro 2008
 • Yhdistystoimija-verkkomateriaali. Opintokeskus Sivis 2020
 • Yhdistyslaki
 • Välke Olli, Miettinen Lasse: Yhdistystoimijan opas. Visio 2013